Přeprava materiálu MAN do 5t (3m3)

1 km

24 Kč

Nakládka, vykládka (za každých započ. 15 min.)

90 Kč

Hodinová sazba

600 Kč

Doprava po městě Brně (beton/zemina/suť/...)

990 Kč

Dovoz štěrku z kamenolomu do Brna

1200 Kč

Dovoz písku z Bratčic do Brna

1700 Kč

Odvoz netříděného komunálního odpadu vč. likvidace

od 3000 Kč

Pronájem kontejnerů za 1 den (od 3.dne po přistavení)

100 Kč

Příplatek za příměstskou část

200 Kč

Poplatek za 1t odpadu na skládce je určen dle druhu odpadu.

Ceny uvedeny bez DPH.

U jednotlivých zakázek lze sjednat individuální ceny.

Nadstandardní služby:

             📌 služby poskytujeme i o víkendech a státních svátcích (po telefonické domluvě)
                  📌 pronájem kontejneru déle než 3 dny (po předchozí dohodě s dopravcem)